Te koop: Koningin Julianalaan 25, 7221 BL Steenderen

Beschrijving

Lees meer
Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek alsmede ex artikel 514 en volgende van het Wetboek van Rechtsvordering) op 16 januari 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl) ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

1. een perceel erf, tuin, gelegen naast het perceel Julianalaan 25 te Steenderen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie O nummer 2381, groot één are veertig centiare (01.40 are);

2. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijke bekend te 7221 BL Steenderen, Koningin Julianalaan 25, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie O, nummer 2057, groot twee aren (2a) vier centiaren (4ca);

De veiling geschiedt in 3 kavels, te weten:
Kavel 1: het registergoed sub I genoemd;
Kavel 2: het registergoed sub II genoemd;
Kavel 3: (massa) het registergoed sub I en het registergoed sub II tezamen, alleen bij afslag;

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van deBasisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de
belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen de kosten als in de op www.veilingnotaris.nl gepubliceerde kostenoverzichten van de kavels staat vermeld;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 februari 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek.

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 03089/4174595
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 2 augustus 2018
Laatste wijziging Donderdag 13 december 2018
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1985
Type dak Zadeldak
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 204 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 90 m²
Inhoud 325 m³
Tuinoppervlakte 145 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)
Locatie
Ligging Aan rustige weg
In woonwijk
Type Achtertuin
Hoofdtuin Ja
Oriëntering Zuid-west
Staat Normaal
CV ketel
Eigendom Eigendom
Uitrusting
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming
Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage
Tuin aanwezig Ja
Heeft een garage Ja

Marktcijfers Steenderen

€ 324.690,- Gemiddelde verkoopprijs in Steenderen Landelijk gemiddelde: € 290.760,-
€ 461.271,- Gemiddelde vraagprijs in Steenderen Landelijk gemiddelde: € 387.955,-
62 Gemiddelde verkooptijd in Steenderen Landelijk gemiddelde: 37
168 Gemiddeld aangeboden in Steenderen Landelijk gemiddelde: 46.839
63 Gemiddeld aantal verkocht in Steenderen Landelijk gemiddelde: 27.978
€ 2.093,-/m2 Gemiddelde prijs/m² in Steenderen Landelijk gemiddelde: € 2.473,-/m2
Terug
Recent bekeken